1. Adatkezelő

Az adatkezelő az e-STRUKTOR Kft.(a továbbiakban „Adatkezelő”) (székhely: 7621 Pécs, Nagy Flórián u. 21.; cégjegyzékszám: Cg.02-09-069735; statisztikai számjel: 13381279-4741-113-02; adószám: 13381279-2-02) (a továbbiakban: „Adatkezelő”). Az adatkezelési azonosítószámok beszerzése folyamatban van.

2. Alapelvek

A weboldal meglátogatásával egyidejűleg Ön mint Felhasználó mindenféle korlátozás nélkül elfogadja az Adatkezelési tájékoztató teljes tartalmát.
Az egyes szolgáltatások, részszolgáltatások megrendelésével illetve használatával mint Felhasználó hozzájárul, hogy személyes adatait az Adatkezelő az Adatkezelési tájékoztató rendelkezései szerint kezelje.
Az Adatkezelő a Felhasználó által önkéntes adatszolgáltatás keretében rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat kizárólag az egyes Felhasználók azonosításához, illetve a szolgáltatás teljesítéséhez, a sikeres teljesítéshez szükséges mértékben használja fel.
Az Adatkezelő a Felhasználó által szolgáltatott adatokat biztonságosan őrzi, valamint óvintézkedéseket tesz a Felhasználó személyes adatainak védelme, illetve elvesztésének, illetéktelen felhasználásának vagy módosításának megakadályozása érdekében.
Érintett weboldalak/honlapok: butoripar.hu; kitchendraw.hu; faipariszoftverek.hu
Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a weboldal, illetve jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmában módosításokat tegyen.
A jelen Adatkezelési tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései, illetőleg a NAIH adatvédelmi szótára szerint kell értelmezni.

3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján, illetőleg az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.
A Felhasználó az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, regisztrációval, az Adatkezelő honlapjának használatával, a személyes adatainak önkéntes közlésével add meg az adatkezeléshez való hozzájárulást.
A 16. életévét betöltött kiskorú Felhasználó hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.
A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.
Egyes szolgáltatások kizárólag regisztrációval vehetők igénybe, amely regisztráció során szükségszerűen, illetve egyedileg választott módon megadott személyes adatok felvételére és kezelésére kerül sor.

4. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az Adatkezelő szolgáltatásainak és termékeinek az ügyfelekkel való megismertetése, szolgáltatások nyújtása.

 • szakmai és üzleti hírlevél küldése;
 • külön hozzájárulás esetén eDM hírlevél küldése;
 • PDF tanulmányok letöltése, szakmai hírlevél sorozatra való regisztráció;
 • oktatás, tájékoztatás;
 • ajánlattétel, tervezői órákat vásárlók kiszolgálása, megrendelések kezelése;
 • szolgáltatásokhoz kapcsolódó rendszerüzenet küldése;

5. A kezelt adatok köre

Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés az egyes adatkezelési célok esetében a Felhasználók alábbiakban felsorolt személyes adataira terjed ki.

 • Hírlevél, minitréning, pdf tanulmány eléréséhez való jelentkezés esetén: e-mail cím, keresztnév, feliratkozási IP cím, feliratkozás ideje;
 • Megrendelés esetén: e-mail cím, vezetéknév, keresztnév, cég neve, cég címe, feliratkozási IP cím, feliratkozás ideje;
 • Ajánlatkérés esetén: e-mail cím, vezetéknév, keresztnév, cég neve, telefonszám , a szoftver használatának tervezett helye, a Felhasználó fő profilja, milyen szoftvert használ jelenleg a munkájához, munkaállomások száma, egyéb megjegyzés, feliratkozási IP cím, feliratkozás ideje;
 • Ügyfelekkel való kapcsolattartás esetén: E-mail cím, Vezetéknév, Keresztnév, Cég név, Katológus igénylések száma, Letöltött Katalógusok száma, Telefonszám, Program verziója

6. Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó személyes adatainak kezelése az adat közlésének időpontjától az adatnak az Adatkezelő általi törléséig tart.
A Felhasználó hírlevél küldéséhez adott hozzájárulása megszüntethető a hírlevelek alján található leiratkozási linkkel, illetve az Adatkezelő segítségével is.
Az adatbázisból való törlés a Felhasználó kérésére is történhet, így az adatkezelés mindaddig fennáll, amíg a Felhasználó kifejezetten nem kéri az Adatkezelőtől az adatainak törlését.
Az Adatkezelő legkésőbb a Felhasználó kérelmének átvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül törli az adatot.
A fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban meghatározott, például számviteli előírásokból fakadó megőrzési kötelezettségek teljesítését. Az Adatkezelő ügyfelei által igénybe vett szolgáltatások adatai megjelennek a számlán és egyéb számviteli bizonylatokon is, ezek az adatok a számviteli előírások miatt nem törölhetőek.

7. Adatfeldolgozás

Intelliweb Kft.
Székhely: 7627 Pécs, Wass Albert u. 23.
Cégjegyzékszám: 02-09-072195
Weboldal: www.wwh.hu
Az adatfeldolgozás célja: Tárhely-szolgáltatás, a weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
A kezelt adatok köre: a Felhasználó által megadott valamennyi személyes adat.

Octonull Kft.
Székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6.
Weboldal: www.billingo.hu
Cégjegyzékszám: 01-09-1981177
Az adatfeldolgozás célja: Megrendelések, számlák kezelése.
A kezelt adatok köre: a Felhasználó által megadott valamennyi személyes adat.

Google LLC
Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States
Weboldal: www.google.com
Az adatfeldolgozás célja: Google Email, dokumentumok, adatok átmeneti tárolására.

Magyar Posta Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Cégjegyzékszám: 01-10-042463
Weboldal: https://www.posta.hu
Az adatfeldolgozás célja: Csomagkézbesítő szolgáltatás.
Továbbított adatok köre: Felhasználó neve, irányítószáma és címe, számlázási név és cím.

DHL Express Magyarország Kft.
Székhely: 1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér Terminal 1, DHL épület 302.
Cégjegyzékszám: 01-09-060665
Weboldal: www.dhl.hu
Az adatfeldolgozás célja: Csomagkézbesítő szolgáltatás
Továbbított adatok köre: Felhasználó neve, irányítószáma és címe, számlázási név és cím.

Dél TAKARÉK Szövetkezet
Székhely: 7622 Pécs, Bajcsy Zs. u. 7.
Cégjegyzékszám: 02-02-000186
Weboldal: www.deltakarek.hu
Az adatfeldolgozás célja: Bankszámla szolgáltatások

OTP Bank Nyrt.
Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16.
Cégjegyzékszám: 01-10-041585
Weboldal: www.otpbank.hu/
Az adatfeldolgozás célja: Bankszámla szolgáltatások

Netlight Consulting Kft.
Székhely: 1148, Budapest
Bánki Donát u. 12/b
Cégjegyzékszám: 01-09-192123
Weboldal: www.netlight.hu
Az adatfeldolgozás célja: Tárhely-szolgáltatás, vásárlás és a szabályszerű számla kiállítás

Egyéb adatkezelések
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

8. Cookie-k (Sütik) kezelése

A felhasználói tevékenység megkönnyítése a szolgáltatásokban rejlő lehetőségek kiaknázása érdekében különféle cookie-k (pl. egy munkamenetre szóló vagy tartós böngésző cookie, flash cookie, stb.) elhelyezésére kerülhet sor a Felhasználó böngészésre használt eszközén, amennyiben ezt Ön kifejezetten jóváhagyja a weboldalra való első belépéskor. Fontos, hogy ezek a cookie-k nem az Adatkezelőnél, hanem a Felhasználó böngészésre használt saját eszközén kerülnek elhelyezésre, így a Felhasználó az, aki teljes mértékben rendelkezik felettük.
A Felhasználónak lehetősége van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt. Továbbá a böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával visszautasíthatja a cookie-k használatát, ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy a Felhasználó nem fogja tudni kihasználni az adott Szolgáltatás összes funkcióját. Minden egyes böngészőben illetve végfelhasználói készüléken külön-külön szükséges a letiltást végrehajtani.
A weboldal által a Felhasználó böngészésre használt eszközén elhelyezett munkamenetre szóló cookie a böngésző bezárásával törlődik. A tartósan elhelyezett böngésző cookie a készülék merevlemezére kerül, és az internetes böngésző bezárása után is megmarad a cookie manuális törléséig, illetve a cookie meghatározott időtartamának lejártáig. Az eszközön elhelyezett flash cookie az eszköz merevlemezére kerül és annak törléséig vagy a flash plug-in kitiltásáig gyűjt adatokat.

9. Google Analitics használata

A weboldal a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngésződönek megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban ebben az esetben előfordulhat, hogy a weboldalnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető plugint.
A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el.

10. Felhasználó jogai

A tájékoztatáshoz való jog
Felhasználó jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.
A Felhasználó tájékoztatását az Adatkezelő csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.
Az Adatkezelő kérelem esetén 30 (harminc) naptári napon belül írásban köteles megadni a tájékoztatást.
Felhaszáló a tájékoztatást ezen a címen kérheti.
A törléshez való jog
Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A helyesbítéshez való jog
Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. A legtöbb e-mailünkben erre vonatkozóan elhelyezünk egy adatmódosító űrlapra mutató hivatkozást, mellyel Felhasználó saját maga is el tudja végezni azonnal a szükséges módosításokat.
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos indokaival szemben.

Az adathordozhatósághoz való jog
A Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja(csv) és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa
Tiltakozáshoz való jog
A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelő vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.

Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az Adatkezelő a Felhasználó adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította

11. Hatósági jogorvoslat

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-391-1400, www.naih.hu).